Sport og fysisk trening

Psykologiske fordeler med svømming

Øvelse av enhver type sport, i tillegg til å hjelpe oss med å ta vare på vår helse og holde...

Psykologisk forberedelse i høypresterende idrettsutøvere

Høy ytelse idrettsutøvere trenger først og fremst vilje, disiplin, motivasjon og mye psykologisk forberedelse for å møte de vanskelige utfordringene...

Etikk i sport

Som all menneskelig atferd, også Sport har regler som regulerer sin aktivitet. I denne forstand kan vi vurdere idrettsutøveren ikke...

Konkurranse i sport

Ordkompetansen kommer fra latin “competere” hjelp “søke sammen og har flere betydninger i henhold til konteksten der den brukes. Du...

Følelsen av kohærens som en mellommenn mellom fysisk aktivitet og motstandskraft

Evnen til å takle og tilpasse seg vanskelige situasjoner er dannet gjennom livet. Til konformasjonen av denne egenskapen eller motstanden,...