Neurologiske lidelser

Hvordan behandle et barn med Aspergers syndrom

den Aspergers syndrom Det er en lidelse som inngår i Autistisk spektrum som påvirker barnets nerveoppbygging. Dette syndromet er hovedsakelig...

Typer av barnepsykose og dens årsaker

den barnepsykose er en psykisk lidelse der det er en endring av tanker og følelser, som fører til at barnet...

Teorien om sinnet hos barn med autisme

Autismespektrumforstyrrelse (ASD) er en tilstand av hjerneutvikling preget av problemer i kommunikasjonsferdigheter sosial og atferd eller interesser anses å være...

Barndomsskizofreni symptomer og behandling

Helsebegrepet er en integrert verdi, det vil si det er veldig viktig å fremme psykisk helsevern siden barndommen Schizofreni har...

Forskjeller mellom autisme og Asperger syndrom

Mye er sagt om Autisme og Aspergers syndrom og noen ganger virker det som om vi snakker om det samme...

Krisen for fravær hos barn forårsaker, symptomer, konsekvenser og behandling

Fraværskriser er plutselige episoder der det er et bevissthetstank med noen egenskaper som kan vare mellom 10 og 20 sekunder....