Typer av lederskap

Typer av lederskap / Ledelse og bedriftsorganisasjon

Ledelse er avgjørende for å lede et team av forskjellige personer som samarbeider for å oppnå felles mål som en del av det samme prosjektet. Lederskap er ikke medfødt, men er perfekt i praksisutøvelsen. Hver profesjonaliserer i sin tur en ledelsesmodell basert på egen måte å være på. ¿Hvilke er de vanligste stilene som kan inspirere deg i utøvelsen av dine funksjoner? I Psykologi-Online lister vi på hvilke typer forretningsledelse.

Du kan også være interessert i: Lederskapsstiler i henhold til Goleman-indeksen
  1. Typer lederskap i henhold til psykologi
  2. Deltakende lederskap i selskapet
  3. Transformasjonsledelse i selskapet
  4. Typer av lederskap: lederens coach
  5. Lederminor
  6. Karismatisk ledelse i selskapet
  7. Optimistisk ledelse i selskapet

Typer lederskap i henhold til psykologi

Vi definerer lederskap som evnen til å styre en gruppe mennesker og rette sine motiver mot et felles mål. Alle individer har potensial til å være ledere. Det er imidlertid forskjellige typer og stiler av lederskap.

Før du begynner å lese denne artikkelen om typer forretningsledelse, anbefaler vi at du gjør følgende ledertest med resultater. I tillegg kan du i denne testen finne din lederstil i henhold til Goleman.

1. Deltakende lederskap i selskapet

Lederen som vedtar denne rollen, inspirerer laget gjennom en stil som søker konstant forbedring av resultatene gjennom a organisatorisk klima som gir stemme til ansatte.

Opprett et arbeidsmiljø der oss får verdi. Derfor er det en metodikk som styrker den integrerte deltakelsen av lagmedlemmer. Dette har en konstruktiv innvirkning på organisasjonen som fremmer sitt potensial for evolusjon med ideer og synspunkter for de som opptar ulike stillinger innenfor organisasjonsdiagrammet. I sin tur øker denne muligheten også den egentlige motivasjonen til arbeidere som føler at de er en del av et rom hvor deres stemme tas i betraktning.

2. Transformasjonsledelse i selskapet

Den transformerende lederen er den som motiverer medlemmene til et lag å bli sin beste versjon, genererer denne innflytelsen ikke bare gjennom ord, men også gjennom eksempel. På denne måten modellerer medlemmene av et team den eksemplariske og beundringsverdige atferden til den mentoren. Medarbeiderne får større tilpasning i nivået av engasjement og engasjement med organisasjonskulturen. Denne typen ledelse verdsetter personen som forandringsmotor. Når transformasjonen når hjertet til et lag, forbedrer resultatene også.

3. Typer av lederskap: lederens coach

En annen av de mest fremragende profilene i virksomheten er at leder coach. En person med evnen og kreativiteten til å søke en konstruktiv forandring i organisasjonen som involverer skuespillerne som er en del av dette systemet for å bidra til dette ved å sette fokus på det fortjeneste som denne utviklingen kan bringe.

coaching Det blir råmaterialet til denne stilen av lederskap gjennom kapasitet til aktiv lytting, bevisst tilstedeværelse, kraftige spørsmål, rapport, assertiv kommunikasjon og definisjonen av stimulerende mål. Lederlederen observerer avstanden som skiller den nåværende situasjonen fra ønsket tilstand. Avstanden mellom de to punktene er forbundet med en planlegging.

4. Lederminor

Det rette fokuset på dette lederstil Det legger stor vekt på erfaringen fra den profesjonelle som fra sin rolle leder andre i læringsprosessen ved å dele undervisning, trening og forsterkning. Det er en person som tilbyr en prosess med konstant akkompagnement for å opprettholde autonomien og potensialet til medlemmene i det laget med forbedring av ferdigheter, evner, ressurser og kompetanser. Samarbeidspartnere observere en mentorleder som lærer som inspirerer tillit og nærhet i beslutningsprosessen.

5. Karismatisk ledelse i selskapet

Denne typen leder belyser karismaen i den første personen takket være den utmerkede kommunikasjonsevner verbalt og korporalt. Det formidler en melding av entusiasme, motivasjon og forpliktelse til det daglige arbeidet. Denne karisma produserer en beundrende respons i miljøet. Denne beundringen er en anerkjennelse stimulus for de som er involvert i utviklingen av endringsstrategier som antar en konkurransefortrinn for organisasjonen. Samtidig, fra den menneskelige og sosiale ferdighetens synspunkt, gjør denne anerkjennelsen av karismen samarbeidsmennene følelsesmessig til en leder som de anser å være nære og kommende..

Den karismatiske lederen er den profesjonelle som skiller seg ut for sin evne til å empati og sympati. Men i tillegg er de proaktive ledere i arbeidet som søker å skape en ny virkelighet gjennom egen innflytelse og holdets. ¿Hva er risikoen for karismatisk lederskap? Visjonen som andre har av lederen, kan forandres over tid fra visse omstendigheter og arbeidsfaktorer. Derfor kan dette også forutse anerkjennelsen av den karismen hvis medarbeiderne endrer sin mening om bildet de har av den personen..

6. Optimistisk ledelse i selskapet

Når du forestiller deg idealet om et arbeidsmiljø der du personlig skal utvikle, er det sannsynlig at du ikke bare drømmer om beskrivelsen av egenskaper som er knyttet til jobben, men også den menneskelige faktoren. Selskapet består av folk. Nivåene av glede og lykke øker fra et konstruktivt og hyggelig miljø. den optimistisk lederskap er den som tar vare på denne faktoren alltid å knytte optimisme og realisme.

den tenkning påvirkninger i følelser og følelser. I sin tur gjenspeiles det følelsesmessige flyet i handlingen. Den optimistiske lederen er en som har en optimistisk visjon og tror på evnen til å oppnå den enden gjennom en handlingsplan. ¿Hvordan materialiserer optimisme i praksis med daglig arbeid? For eksempel observerer lederen ikke bare hver arbeider i perspektivet av deres nåværende virkelighet, men også i kapasitet til deres vekst og evolusjon. Han er klar over de dyktige og kvaliteter gruppemedlemmene har. Den optimistiske lederen er en profesjonell som tilfører følelseslønnen til arbeiderne gjennom frø av glede.