Motstandskraft i sportslig sammenheng

Motstandskraft i sportslig sammenheng / sport

Motstandskraft er et konsept som ofte brukes av klinisk psykologi for å definere det cindividets evne til å komme seg fra motgang.

Det er imidlertid ingen enkel måte å bygge motstandskraft på, og for eksempel tyder mange studier på at evnen til å håndtere stress er en faktor som bidrar til god sportsutøvelse.

Håndterer motgang gjennom sport

I sport er det svært vanlig å finne stressende elementer relatert til forholdene i konkurransen eller organisasjonen. Derfor oppnår konseptet om motstandskraft en nyanse som er nært knyttet til atletens livskvalitet.

De med en motstandsdyktig profil opplever større kunnskap icoping ferdighetermot motganger. Den mentale styrken bidrar til å gjenopprette skader. En god motstandsdyktig profil, i tillegg til god teknikk, engasjement og høy sosial støtte, er variabler som er forbundet med høy ytelse.

Studier på motstandskraft har tradisjonelt vært sentrert på lokalsamfunn eller familier som tidligere har vært utsatt for stressende hendelser. På idrettsområdet er det fortsatt ikke så mye forskning på motstandskraft som det har vært i det kliniske området.

  • Relatert artikkel: "Hva er Sportspsykologi?"

Den elastiske profilen

Det må tas hensyn til at det meste av presset kan bli selvpålagt av atletenes krav. Galli og Vealey (2008) gjennomførte en studie med elite spillere gjennom intervjuer om de bivirkningene de måtte overvinne i idrett.

De inkluderte skader, tilbakeslag relatert til ytelse, sykdom og overgang til en annen kategori. De etablerte en modell og fremhevet de kvaliteter som ville tilhøre en elastisk profil; positiv holdning, modenhet, konkurranseevne, engasjement og sterk besluttsomhet.

Ulike psykologiske variabler relatert til optimisme har blitt analysert. Disse variablene er fokusert på motgangsstyring og sportsresultater. For å gjøre dette, studerte de utøverens stemninger og mental styrke, og fant ut at optimistiske mennesker gjenoppretter seg raskere fra stressende hendelser. Men det ble også funnet at folk som opprettholder en aktiv fysisk praksis, får høyere nivåer av optimisme om inaktive mennesker eller stillesittende (Kerr, Au og Lindner, 2005).

Saken med idrettsutøvere med funksjonshemninger

Når man snakker om robusthet og sport, bør ikke idrettsutøvere glemmes, disse idrettsutøvere har sine egne egenskaper som gjør dem i stand til å møte motgang.

Imidlertid fant de forskjeller i motstandskraft score etter type av funksjonshemming de presenterer. De idrettsutøvere med cerebral parese viste dårligere resultater enn de som hadde ryggmargenskader.

Idrettspsykologens rolle

Alle disse studiene markerer viktigheten av beskyttende faktorer uten å forsømme å forebygge. Bruk av positive strategier, sosial støtte som muliggjør en konstant tilbakemelding, etablering av klare mål og evalueringen av de anvendte strategiene er grunnleggende for å utvikle nyttige håndteringsstrategier og i dannelsen av en elastisk profil.

Dette arbeidet er ansvaret for idrettspsykologen, treneren og utøveren, som er en integrert oppgave av alt som god planlegging må prioriteres. Kunnskapen til både treningspersonalet og sportspsykologen vil generere følelser av selvtillit og sikkerhet i utøveren reduserer muligheten for at potensielt stressende situasjoner påvirker deres ytelse.

Forståelsen og opplæringen om begrepet motstandsdyktighet hos fagfolkene i idrettsvitenskapene vil tillate atleternes evne til positiv tilpasning av motgangene som på denne måten oppnår en optimal sportsytelse.

Med hensyn til intervensjonen på den elastiske profilen, kan programmer for å forbedre den elastiske profilen gi viktige endringer i psykososiale variable forbundet med Skader, sykdommer og egen motivasjon av utøveren.

  • Relatert artikkel: "10 grunner til å sette en sportspsykolog i livet ditt"

Utvider motstanden til andre aspekter av livet

På den annen side bør det ikke glemmes at mange ferdigheter som er oppnådd gjennom sport, ekstrapoleres til andre områder av livet (skole, familie, arbeid).

Idrettsutøvelsen fra de tidligste stadiene er en skole av verdier som fremmer sunne vaner. Så fordelene ved oppkjøpet av disse strategiene kan være flere, ikke bare i sportsprestasjoner hvis du har tenkt å være en elitutøver, men i utdanning og personlig utvikling hos barn og ungdom.