Klinisk psykologi - Side 7

Posttraumatisk lidelse på grunn av bitterhet

Bitterhet oppstår når vår vitale tone er tynn med pessimisme, et konstant dårlig humør og mangel på glede. Dermed antar...

Videospilllidelse en ny psykisk lidelse i henhold til WHO

Vår oppførsel utvikler seg samtidig som vår kultur og vårt samfunn utvikler seg, derfor er det ikke absurd å tro...

Post-traumatisk stressforstyrrelse årsaker og symptomer

Dette korte dokumentet tar sikte på å kortfattet forklare Posttraumatisk stressproblemer. Publiser også hvordan psykologens fagfolk hjelper flyktninger i land...

Forstyrrelse på grunn av kjønnssymptomer, årsaker og behandling

I de fleste anledninger forholder vi sexet med forsøket på gleden og hyggelige og tilfredsstillende følelser. Men i noen mennesker...

Binge spise symptomer, behandling og konsekvenser

Binge eating disorder er en spiseforstyrrelse som rammer mellom 2 og 5% av befolkningen og forekommer oftest i det kvinnelige...

Binge eating disorder årsaker, konsekvenser og behandling

For mange av oss er det visse dager i året (som nyttårsaften) der vi spiser "til vi ikke passer til...

Passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse og behandling

Passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse er en tilstand som kjennetegnes ved at den personen som lider den nekter å oppfylle sine forpliktelser, ansvar...

Passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse 10 karakteristiske trekk

Det er forskjellige typer personlighetsforstyrrelser, en av dem er passiv-aggressiv lidelse (også kalt negativ personlighetsforstyrrelse). Det er karakterisert fordi Disse...

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Det vesentlige kjennetegn ved paranoid personlighetsforstyrrelse er et mønster av mistillid og generell mistanke mot andre, slik at deres intensjoner...